Bemutatkozás

Kik vagyunk? Egy baráti közösség vagyunk, akik egy egyéni blog helyett egy közösségi blogot (honlapot) szeretnének létrehozni. Egyikünknek sincs semmilyen köze a médiához, ebből a szempontból amatőrök vagyunk. A honlapot személyes vállalásokkal, nonprofit alapon működtetjük.

Elveink: Jó, igaz, meg szép dolgokat szeretnénk bemutatni és ezeket az értékeket erősíteni a köztudatban. Nem a rossz elleni harcban, hanem a jó melletti kiállásban látjuk a fejlődés kulcsát, mert az ember csak így találhat önmagára. A lehetőség bennünk van, sokat tehetünk önmagunk, családunk, környezetünk felemelkedéséért. Ehhez persze szükségünk van a kezdeményezőképességre.

Céljaink: Olyan különleges és pozitív témákkal szeretnénk foglalkozni az életünk különböző területeiről, amely teljesebbé tehet bennünket. Nem célunk napi szintű hírekkel foglalkozni, inkább maradandó emberi értékeket akarunk bemutatni, amik megoldásokat, alternatívákat kínálnak korunk kihívásaira.

Felhívás: A Föld minden tájáról várunk érdeklődőket. Szeretnénk, ha élő kapcsolat alakulna ki szerkesztők és olvasók között. Ezért kérjük látogatóinkat, hogy ajánljanak nekünk témákat, cikkeket, videókat, akár saját szerzeményeket is. Osszuk meg példaértékű és előrevivő tapasztalatainkat! Az emberi kapcsolatokban a bizalom a kiindulópont, alapozzunk mi is erre!

Kérésünk: A cikkek, a hozzászólások álljanak összhangban a felemelkedés 7 útja szellemiségével, meg az itt vázolt elvekkel, célokkal. Arra kérjük az olvasót, hogy a cikkekben a jóakaratú mondanivalót, értéket keressék. Ha ellenvetést szeretne írni valamihez, akkor azt tárgyilagosan, szívvel gondolkodva tegye!  Sokkal több minden köt össze bennünket, mint ami szétválaszt!

Kezdet: Minden kezdeményezés belső indíttatásból ered, mégis vannak külső események, amelyek segítik az elhatározást, az első lépést. Sokunkban megvan a jó szándék az építésre, de nem érik be aktív tetté, hanem csak passzív várakozás és óhaj marad. 2010-ben a kezdés útjára léptünk, vállalva akár a kudarcot is. Sok beszélgetés, levelezés közben szép lassan, fokozatosan formálódott a felemelkedés honlap gondolata. Az elvi és technikai kérdések során alakult ki a jelenlegi formája, végül is két év volt az előkészület. Felfedeztünk egy különleges évfordulót, amely egy külső történelmi eseményre utal, mégis inspirálta a felemelkedés ideáját. 1235 szeptember 25-én koronázták meg a Szent Koronával IV. Bélát, így vált Magyarország királyává. Idén, 2012 szeptember 25-én van ennek a 777-ik évfordulója, ezért is ekkor jelenik meg a nyilvánosság előtt a felemelkedés.

Építés: Milyen példát meríthetünk ebből az évfordulóból? IV. Béla országlása alatt a szövetségesből vált támadó kunok és leginkább a mongolok pusztításai nagyon megsebezték az országot. Volt egy harmadik ellenség is; a Pozsony környéki vármegyéket a német foglalta el. Ebben a lehetetlen helyzetben IV. Bélának egy meggyengült országot kellett vezetnie. Úgy tűnt, hogy minden remény elveszett, de a sötétségből három csillag ragyogott fel, akik fényt adtak az ország újjáépítéséhez. Magyarország testi-lelki és szellemi felemelkedéséért a legtöbbet a király, a lánya Szent Margit és Boldog Özséb tett, aki megalapította a Pálos rendet. Ez az évforduló az építést és az újjáépítést inspirálhatja, hogy egy jobb életminőség felé nemesítsük önmagunkat és környezetünket. Ehhez az átalakításhoz, nem kidolgozott programokra van szükség, amelyek végrehajthatóak, hanem az önálló, szabad ember újrakezdési képességére.

Kezdés: A görög „arkhé” szó a „kezdet” mellett jelent, őselvet, ősokot, eredetet és kezdést is. Az európai kultúrkör két jelentős szakrális műve kezdődik a „kezdet-kezdés” szóval. A teremtéstörténet: „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet…” és a János evangélium: „Kezdetben vala amaz ige….” Kezdeni annyit jelent, mint létrehozni valamit, ami még nincs, de szükség van rá. Minden látható és nem látható kulturális értékünk, amely életünk alapjait teremti meg, ilyen emberi alkotás. Alkotni, építeni, kezdeni csak olyan akarattal lehet, ami már legalább részlegesen mentes a természeti szükségszerűségtől és az egoitástól. Nem érdemes várni, hogy: „Majd ha megváltozik a világ, akkor jobb lesz nekünk!” Annyiban változtathatjuk meg a külső világot, amilyen mértékben mi is változunk. A felemelkedés honlap ezt a szabad „kezdést” szeretné felébreszteni, mások jó példáján keresztül. Változni és változtatni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Pin It on Pinterest