Szelíd technológia

Riport Ertsey Attila építésszel

Mi a szelíd technológia, milyen megoldások terjedtek már el? Mik a sikerek?

A szelíd technológia másik neve Low Tech. Lényege: az ember által áttekinthető, uralható technológiákat részesíti előnyben, elutasítja a High Tech-et, vagy csak ott engedi meg, ahol nélkülözhetetlen például ha nem mondunk le az elektromosság használatáról, akkor napelemeket, napkollektorokat érdemes használni, mert azok lehetővé teszik a függetlenedést. A függetlenedés azonban nem minden, a fenntarthatóság fontosabb, tehát az önmérséklet, az erőforrások korlátai közt. Látensen a Low Tech-ben benne rejlik az, hogy minden külső energiával működtetett gép környezetszennyező, kivéve a mechanikus gépeket és szerszámokat. Tehát belefér még a megújuló forrásokkal működtetett mechanikus eszköz, de már kompromisszum kell, ha üzemanyagot, vagy elektromosságot használunk.

A szelíd technológiák elterjedésének előfeltétele “szelíd” gondolkodásmód?

Igen, vagyis a fenntarthatóság szemlélete, mely kiterjeszthető egy alternatív közgazdaságtan felé, mely lehetővé tesz egy szolidáris gazdaság felé való elmozdulást.

A természettudományos szemlélet óta rohamosan pusztítjuk a természetet. A mai ember nagyon intelligens ennek ellenére saját maga alatt is kivágja a fát. Amikor belevágunk egy építkezésbe mikre figyeljünk oda, ha a természettel összhangban szeretnénk lakóotthont kialakítani?

A kérdés túl tág. Először is nem árt egy tervező. Aztán a hely szellemére érdemes odafigyelni, az adott környezet történetére (táj és település), meg hogy kik a szomszédok, mit csinálnak, jó lesz-e ez nekem, aztán nem árt egy pálcás emberrel megnézetni, de ha az illető érzékeny a helyre és jól érzi magát ott, nem kell pálcás ember sem, aztán arra, hogy a ház ökologikus legyen. Van erről egy hosszabb írásom is.

Amikor autonóm házról olvasok mindig eszembe jut, hogy azt csak autonóm ember építtet, ez igaz? Önálló ember önellátó házban szeretne lakni?

Autonóm házhoz autonóm ember kell. Ezt Takács István barátom mondta, klasszikust csak pontosan. Az önellátás nem ideális. Jobb a kooperáció, és az önállóság. Azért hívom autonómnak a házat. Lehet önellátó házat is csinálni, mondjuk egy lakatlan szigeten, de ez viszonylag ritka igény.

A paraszti életmódban még megvolt az egyensúly a természetben való lét, a gazdálkodás és a fogyasztás között, például nem volt szemét. Az ökológiai felfogások szervesen kapcsolódnak a paraszti világlátáshoz? Vonható párhuzam közéjük?

A régi paraszti kultúra a kelták és a keresztények misztériumi tudásából származik, melyet a szerzetesrendek terjesztettek el. Ez a szellemi forrás elapadt, a parasztság individualizálódik és eltűnik, vele a tradíció. A tradíciót ismerni kell, de belőle nem fakadhat új. Meg kell találni megismerés útján az új szellemi forrást önmagunkban, mely forrása lehet egy új földművelésnek, a földművelés művészetének, a biodinamikus gazdálkodásnak. Ezt egy új népréteg fogja végezni, akik talán még képesek lesznek az eltűnő parasztságtól tanulni, de a semmiből teremtik újjá a földművelést, és ők menthetik meg a Földet. Első csoportjaik már itt vannak közöttünk.

A mai információözönben mik a legfontosabb elvek, amik egy ökológiailag fenntartható világot segít elő?

Az ökológiai lábnyom keretein belül maradás; az életciklusban való gondolkodás; a Harmadik Út alternatívája, mely magába foglal több alapelvet, de végső soron a társadalmi szervezet hármas tagozódása felé mutat, ennek egy része a közgazdaságtanban a társadalmi részesedés, a szociálkvóta gondolatának bevezetése, mely új alapokra képes helyezni a jövedelemképzést, elválasztva azt a munkateljesítménytől, továbbá az, hogy az áruk köréből ki kell vonni a pénzt, a munkaerőt, a földet és a termelési eszközöket. Azokat a magántulajdon kizárólagossága helyett bizományosi kezelésbe kapja a vállalkozó.

Úgy sejtem hogy a jövő, a “feudalizmus kora” lesz, ahol a “feudum” a föld, ismét a legfontosabb érték lesz. Milyen az egészséges, jövőbemutató  földhöz való hozzáállás?

A jövőbe mutató hozzáállás alapja az, hogy a földet ki kell vonni az áruk köréből. Utána a földműves bizományosként kezelje, művelje. A tudatunkba kell emelni, hogy a föld a közösségé, azt nem mi hoztuk létre, és nem is lehetünk tulajdonosai, csak jó gazdái.

Bővebben: www.autonomhaz.eu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Pin It on Pinterest